Designed by freepik.com

יש לך רעיון מקורי לאפליקציה? כך תגן על זכויות יוצרים וקניין רוחני!

כניסת הסמארטפונים לשוק הישראלי בשנים האחרונות הפכה את פיתוח האפליקציות לעיסוק פופולארי בקרב יזמים בישראל. יזמים רבים החלו לשקוד על פיתוח אפליקציות שימושיות ומקוריות בתקווה למכור אותן לחברות הענק ברווח. היות ופיתוח אפליקציה מצריך מהיזם לא מעט השקעה וקרוב לוודאי שירצה להגן עליה באמצעות הכלים העומדים לרשותו בחוק.

חשוב להדגיש, כי ליזם אין הגנה על הרעיון לאפליקציה אלא אך ורק על אופן ביטויו של הרעיון. לפיכך, על היזם לקבע את הרעיון באמצעות כתיבתו וכל שימוש שייעשה בדברים הכתובים, בין אם בשימוש בקוד מקור ובין אם בביטוי באופן אחר, יהווה יצירה נגזרת.

בהתאם לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 אפליקציה הינה בעצם תוכנת מחשב ועל כן החוק מעניק ליוצר שלה זכויות בה. רבים מהיזמים טועים לחשוב שזכות היוצרים באפליקציה מסתכמת רק בכך. אולם, זכות היוצרים של היזם באפליקציה חלה לא רק על תכנת המחשב בעלת קוד מקור המכילה את הטקסט והתוכן אלא גם על אלמנטים חזותיים (ממשק המשתמש), על אפקטים ויזואליים, על תמונות, קבצי שמע ווידאו.
אך לא די בכך. מומלץ לנקוט באמצעי הגנה משפטיים נוספים על מנת להגן על זכויות היזם באפליקציה:

1 | רישום סימן מסחר ברשות הפטנטים המדגמים וסימני המסחר כדי להגן על שם האפליקציה והלוגו שלה מפני מתחרים

2 | רישום זכויות יוצרים באפליקציה בארצות הברית בספריית הקונגרס. בניגוד לישראל, בה אין מרשם זכויות יוצרים, ניתן לבצע רישום בארצות הברית אשר מהווה רישום דקלרטיבי המקבע את מועד יצירת היצירה. רישום זה אינו כרוך בעלויות גבוהות ובתי המשפט בישראל נוטים לקבל ראיה לכאורה מסוג זה.

3 | עריכת תקנון/תנאי שימוש באפליקציה.

Logo vector created by freepik.com

4 | יזמים רבים אשר הוגים רעיונות לאפליקציות אך אינם יודעים לפתחן בעצמם, מתקשרים בהסכמים עם מפתחי אפליקציות. דעה רווחת בקרב היזמים הינה כי זכויות היוצרים באפליקציה שתפותח יהיו שייכות להם כיוון שמדובר ברעיון שלהם וכיוון ששילמו עבור הפיתוח שלה. הנחה זו הינה מוטעית – חוק זכות יוצרים קובע כי זכות היוצרים ביצירה שחוברה לפי הזמנה תהיה שייכת קודם כל ליוצר, אלא אם כן סוכם בין הצדדים אחרת במפורש או במשתמע. מכאן, שעל היזם להקפיד לסכם במפורש בהסכם מול מפתחי האפליקציה שכל זכויות הקניין הרוחני בה יהיו שייכות ליזם בלבד.

5 | דבר חשוב לא פחות הוא להחתים כל בעל מקצוע בשרשרת פיתוח ושיווק האפליקציה על הסכם סודיות אשר מראה על נקיטת אמצעים להגנה על קיומו של סוד מסחרי.

לסיכום, נראה כי נושא פיתוח אפליקציה טומן בחובו לא מעט דברים שיש לקחת בחשבון ולשקול. על כן, מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום אשר יוכל לספק ליזם ליווי משפטי מקצועי הן בשלב הרעיון לפיתוח האפליקציה והן בשלב בו האפליקציה כבר קיימת אך לא ננקטו כלל אמצעי ההגנה המשפטיים הנדרשים.

*המידע המובא במאמר זה הנו לרקע כללי בלבד ואינו מתיימר להחליף ייעוץ משפטי. למידע נוסף מוזמנים לפנות לכותב

לסיכום, נראה כי נושא פיתוח אפליקציה טומן בחובו לא מעט דברים שיש לקחת בחשבון ולשקול. על כן, מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום אשר יוכל לספק ליזם ליווי משפטי מקצועי הן בשלב הרעיון לפיתוח האפליקציה והן בשלב בו האפליקציה כבר קיימת אך לא ננקטו כלל אמצעי ההגנה המשפטיים הנדרשים.
____________________________________________________
*המידע המובא במאמר זה הנו לרקע כללי בלבד ואינו מתיימר להחליף ייעוץ משפטי. למידע נוסף מוזמנים לפנות לכותב