Designed by freepik.com

לא טוב בעבודה? הגיע הזמן לחשבון נפש לקריירה

גם למעסיק האכפתי והמעורב ביותר לא באמת חשוב איך מתקדמת הקריירה של עובדיו.

על העובד לערוך חשבון נפש לקריירה שלו בעצמו, לפחות פעם בשנה.

 

Photo by bruce mars on Unsplash


מהם 'הניצחונות' שהיו לך השנה בעבודה? והאם ישנן יכולות חדשות שרכשת?

מעבר להרגשה טובה שתקבלו תוכלו לרשום את הנקודות האלו בקורות חיים שיהיורעננים ומוכנים בשלוף במקרה הצורך. בנוסף תוכלו להשתמש בהבנות האלובראינות עבודה, נטוורקינג, וניהול משא ומתן יעיל להעלאת השכר שלכם.

Photo by Clique Images on Unsplash

מה הם 'הכשלונות' והקשיים שחווית השנה בעבודה?
חייבים להתייחס גם לכשלונות ולנקודות החולשה. למרות הקושי אלו יכולות להיותתכונות אופי שמעכבות את התפתחות והקידום שלך בעבודה או כישורים שכדאילתת עליהם דגש וללמוד. למשל: העצלנות שמונעת ממך ללמוד נושא שחשובלהתפתחות שלך, פחד קהל, חוסר ארגון ועוד…

מהי מטרת העל שלך? מהם השאיפות שלך מעצמך?
זה יכול להיות קידום בתפקיד, תנאי שכר או החלפת עבודה. את המטרת העל רצוילפרק לשלבים או משימות קטנות יותר שיתנו מענה על הדברים הנדרשים לביצועעל מנת להגיע למטרה הזו. למשל: לקבוע פגישה עם המנהל ולעשות תיאום ציפיותחדש, לעבור קורס מקצועי על מנת לחזק כישורים נדרשים, חיפוש עבודה וכו'…