בחור מבוגר נתמך בצערי מימנו

Designed by Pixabay

ייפוי כוח מתמשך, זה כדאי?

שנת הקורונה הראשונה שעברה עלינו – שנת 2020 – והתמשכותה לתוך שנת 2021 עם מוטציות שונות מכל קצוות העולם מחד וחיסונים לנגיף מאידך, לצד תחלואה קשה המתפשטת גם בגילאים צעירים יחסית, מכווינה אותנו לנושא חשוב, הקשור לאיכות החיים והתפקוד, הנתפס בעיני רבים בדרך כלל כרלוונטי אך ורק אחרי גיל הפרישה – נושא "ייפוי כוח מתמשך".

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך שנחתם / כלי משפטי אשר נכנס לשימוש בעקבות תיקון מס' 18 ל"חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות" בחודש אפריל 2017.

עד לתיקון האמור בחוק, הפתרון למצבים בהם אדם איבד את צלילותו ו/או את יכולתו הקוגניטיבית לדאוג לענייניו בעצמו, היה מינוי אפוטרופוס לאותו אדם. האפוטרופוס הממונה קיבל עם המינוי האמור את האחריות והסמכות לדאוג לשלומו, בריאותו, רכושו ולשאר ענייניו של האדם עליו קיבל את החסות.

תיקון החוק האמור מאפשר לכל אדם מעל גיל 18, בעודו במצב קוגניטיבי תקין, לערוך ייפוי כוח מתמשך – מסמך מסודר בו ניתן להגדיר מראש מי האדם שיהיה ממונה על ענייניו ומהם העקרונות המנחים על פיהם ירצה שחייו ינוהלו, אם חו"ח יגיע יום בו יאבד את יכולתו לדאוג לענייניו בעצמו.

המסמך החתום האמור והפעולות הנגזרות ממנו עשויים לייצר קושי בסיטואציות יומיומיות לדוגמה, במצב בו נדרש ביצוע פעולות בנקאיות בשמו של מייפה הכוח ע"י מיופה הכוח, כאשר כיום נוטים הבנקים לסרב לבצע פעולות על סמך ייפוי כוח – מתמשך או נוטריוני.
כשמדובר בייפוי כוח נוטריוני, אין כל מניעה שהמייפה יפנה בעצמו אל הבנק ויפתור את הבעיה, אך במקרה של ייפוי כוח מתמשך לא קיימת אפשרות כזאת, ולכן הכרחי ליידע את סניף הבנק על קיום המסמך עם חתימתו.

עניין נוסף הדורש התייחסות ויכול לייצר קונפליקטים מובנים הוא הצוואה.
עם כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, רשאי המיופה לקבל החלטות הנוגעות לרכוש ולנכסים. 

כך למשל הוא רשאי למכור את דירתו של מייפה כוחו על מנת לממן טיפול רפואי יקר או כניסה למוסד סיעודי (בתנאי שהדבר הוגדר מראש במסמך ייפוי הכוח). במקרה כזה, ביום בו יילך מייפה הכוח לעולמו, אותה דירה שהיתה רשומה בצוואתו, כבר לא תהיה רלוונטית.
עורך הדין הכותב את ייפוי הכוח, חייב להיות ערני לסעיפי הצוואה השונים ולהבטיח כי המסמך המייפה לא יגרום לכל שינוי בצוואה שיצור קיפוח של חלק מהיורשים בצוואה, או שאותה צוואה לא תשקף חו"ח את רצון הנפטר.

כפי שניתן להבין, עריכת ייפוי כוח מתמשך מצריכה מחשבה מרובה, יצירתיות וגם כניסה לפרטים שוליים לכאורה אך מהותיים מאד בפועל.
ישנם, גם בהקשר כזה, מגוון פתרונות אפשריים: אנשים אשר מעדיפים לחלק את תחומי האחריות בין מספר ממונים כשאדם אחד מופקד, לדוגמה, על עניין הכספים, ואדם אחר על נושאי הבריאות. כיוון שכל התחומים במעגלי החיים השונים כרוכים תמיד זה בזה בקשר הדוק, מומלץ להפקיד את ההחלטות בידי ממונה יחיד (או שניים לכל היותר), כאשר רק אחד מהם נדרש כל פעם לנושא החתימות, אך שניהם מיודעים ושותפים לכל החלטה, וזאת כדי למנוע כשלים אפשריים שתוארו לעיל.

לסיכום

ייפוי כוח מתמשך, מסמך משפטי אשר מייצג הליך חשוב בהקשר לרווחת מייפה הכוח בהקשרים בריאותיים וכלכליים כאחד, באמצעות מיופה הכוח, הינו רלוונטי מאד כעת גם לגילאים "צעירים" עקב השלכות משבר הקורונה, ויש לתת על כך את הדעת.

אחרי הכל – מדובר בקבלת החלטה מושכלת כבר היום בנושא הנוגע ישירות להווה ולעתיד הבריאותי והכלכלי שלנו ושל היקרים לנו – גם יחד.