Designed by Freepik

איי אר איי קופת גמל בניהול אישי לא מה שחשבתם

ארגון הטרור האירי איי אר איי נכנס לפעילות כלכלית בקופות הגמל וההשתלמות בישראל? חס וחלילה – השם זהה באנגלית, ראשי התיבות זהים, אך המהות, הפנסיונית והפיננסית כאחד – שונה לחלוטין.

מדובר במכשיר פנסיוני ותיק, אשר מהווה למעשה פלטפורמה פיננסית המאפשרת לעמית לנהל את השקעות קופות הגמל וההשתלמות שלו באופן עצמאי, באמצעות חשבון אישי הנפתח עבורו באחד מן החברות המורשות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב (חברי הבורסה לניירות ערך), כאשר לעמית כזה קיימים לכאורה יתרונות גדולים ביחס להצטרפות למוצרים המקבילים הקיימים ביצרנים הפנסיוניים – בעלי ניהול אקטיבי (מסלולי ההשקעה השונים) או פאסיביים (הצמדה למדדי השקעות מובילים) – אציג בפניכם כאן את ה IRA .

IRA - Individual Retierment Account

בניהול אישי של קופת הגמל או ההשתלמות, מנהל העמית בעצמו את החיסכון הפנסיוני שלו או שהוא בוחר בעצמו את מנהל ההשקעות שינהל עבורו את הכספים בצורה אקטיבית או פאסיבית – וכל זאת, תחת מגבלות רגולטוריות קיימות בהקשר לצורת ניהול כזו – ובדמי ניהול מופחתים.

ניהול הכספים בצורה הזו מתקיים כבר שנים רבות בארה"ב בה מנוהלים 90% מהנכסים הפנסיוניים בצורה כזו, ומתחברת ברמה עולמית וגם בישראל, בה מנוהלים כבר כ 14 מיליארד ₪ בחשבונות כאלו  לחבר'ה צעירים שלמדו בצורה מקצועית או בהבשלת תהליכי "אוריינות פיננסית" את הנושא של כלכלה וניירות ערך  ומבקשים לקחת את המושכות והאחריות בהקשר זה גם בנוגע לחיסכון הפנסיוני שלהם, אשר נתפס  כלא שקוף וגם יקר מבחינת עלות (דמי הניהול)  ביחס לאלטרנטיבה העצמאית לכאורה בה יוכלו "להכות" את התשואות בשוק לאורך זמן.

הצטרפות עמית לקופת IRA שונה וגם מורכבת יותר מהצטרפות לקופת גמל/קרן השתלמות "רגילה" עם חתימה על טופסי ההצטרפות וההנמקה הרגילים – בשלב הראשון ייבחר בית ההשקעות דרכו ינוהל החשבון (קיימים, נכון להיום, 3 כאלו בסה"כ), בשלב השני ייבחר הבנק או את חבר הבורסה לניירות ערך דרכו יתבצע המסחר בניירות הערך אקטיבית/פאסיבית  ובשלב השלישי, לאחר פתיחת החשבון בקופה יהיה על העמית לפתוח חשבון מסחר ניירות ערך בבנק.

נכסים סחירים בהם ניתן להשקיע בקופות גמל וקרנות השתלמות בניהול אישי – לא אפרטם כאן, אך אציין כי הגמישות שבהם רבה הרבה יותר מאלו הקיימים אצל היצרנים הפנסיוניים, תוך שמירה לכאורה על מדיניות של "איכות" ניירות ערך בהקשר ני"ע דומה לישראל בהקשר דרוג אשראי.

יתרונות לעמיתי IRA:

1

רמת חופש וגמישות ניהול השקעות אישי
מובנה באופן הניהול הקיים בניהול של העמית עצמו ומבחר מוצרי ההשקעה הקיימים.

2

רגולציה ופיקוח
מובנים בהקשר החשבון המנוהל – לדוגמה אתן את סוג ני"ע הנבחרים ואיכותם לכאורה.

3

דמי ניהול נמוכים
נמוכים ביחס לדמי ניהול של הקופות "המסורתיות" וגם כאן קיימת אפשרות מיקוח בהתאם לגובה הצבירה הפנסיונית הקיימת – דמי ניהול מקובלים הינם בין 0.3-0.4%. יש לזכור כי העמית ישלם עמלות מכירה וקניה עבור ניירות הערך המנוהלים בקופה.

4

העברה בין דורית
מתאים רגולטורית בהקשר תיקון 190 ובכך להעברה בין דורית ותכנון ירושה.

5

ניוד קופות
מתאים רגולטורית בהקשר ניוד קופות פנסיוניות מותרות.

חסרונות לעמיתי IRA:

1

הלוואות לעמיתים
אינן קיימות רגולטורית לעומת מקבילותיהן המנוהלות אצל היצרנים הפנסיוניים.

2

עלות כוללת של ניהול הכסף בקופה
דמי הניהול הכוללים אמורים לשקף את דמי הניהול הישירים בתוספת עלויות מכירה/קניה של ניירות הערך בתוספת עלות הזמן המוקדש לתהליכים האלו – שני האחרונים אינם קיימים בקופות "המסורתיות" ומגולמות בדמי הניהול שמשלם העמית – יש לחשוב היטב באם החסכון והגמישות המוצעים הם משתלמים מבחינה כלכלית עבור העמית – ולבטח יש להניח כי ככל שהצבירות בקופה נמוכות יותר כן תהיה עלות שני המרכיבים – זמן ועמלות קנייה/מכירה – משמעותיות יותר ויגדילו את דמי הניהול האפקטיביים.

3

ידע נדרש בשוק ההון
מאמריי השונים מכוונים את הקוראים אל נושא "אוריינות פיננסית" – חתירה לידע עצמאי ומתקדם בתחומים הכלכליים/ביטוחים/פיננסים שהם הבסיס להבנה והתנהלות נכונה בעולם המורכב בו אנו חיים, אך כאן נדרשת רמת בקיאות גבוהה הרבה יותר בנושאי המסחר בניירות ערך כאשר כמו בכל השקעה כלכלית – ככל שהסיכון גדל, כך גם תוחלת הרווח וההפסד – והאחריות של העמית היא מוחלטת.

לסיכום

אוריינות פיננסית
חובה על הלקוח/ה להכיר היטב את המוצר הפנסיוני שלו – במקרה הזה מדובר על מוצרים פנסיוניים, הדורשים  "אוריינות פיננסית" ברמה גבוהה מאד ברמת הלקוח/ה לצורך קבלת החלטות – הרבה מעבר לרמה המינימלית הנדרשת בשמירת דוחות תקופתיים של היצרנים הפנסיוניים, קריאת עיתונות כלכלית בסיסית והתעניינות מקצועית ראשונית הנדרשת, בעולם הכלכלי המורכב שלנו גם ללא התחשבות במצב כלכלי משברי, לקבלת החלטות מושכלות בכלים אשר מסופקים בכל עת על ידי בעלי מקצוע בתחום הכלכלי והפנסיוני.

התאמת המוצר לעמית
כפי שכתב המשורר הלאומי שלנו, שלמה ארצי, בשירו הידוע "במטוס סילון" – "שאלה של השקפה" – אלו אינם מוצרים שיתאימו לכל עמית, ולבטח נדרשת בקרב העמיתים המנוסים ומבינים בתחום שוק ההון גם בדיקה מוקדמת ומקיפה לגבי העלויות הכוללות של מוצרים פנסיוניים אלו לצורך בדיקת כדאיות והתאמה לכלל הצרכים שלהם.

אחרי הכל – מדובר בקבלת החלטה בנושא הנוגע ישירות לעתיד הכלכלי שלך ושל היקרים לך.