created by yanalya on freepik.com

איך לפטר עובדים בצורה נכונה ולהישמר מתביעות?

מעסיק יקר, החלטת לפטר עובד/ת רצוי שתדע שישנם כמה חובות שעליך לפעול לפיהן, כדי להימנע מתביעות עתידיות.

בטח שמעת לא פעם את המונח "שימוע" ולא תמיד ידעת האם עליך לערוך אחד או לא. כדאי שתדע, אי עריכת שימוע כנדרש על פי הדין היא עילה שבגינה העובד יכול לקבל פיצוי. הפיצוי יכול להיות בסך של עשרות אלפי שקלים והכל משום שלא פעלת על פי ההוראות שנקבעו בפסיקה.

מהו בעצם ה "שימוע" הזה?

השימוע הוא ההזדמנות שעליך כמעסיק לתת לעובד להשמיע את הגרסה שלו, דעתו ומחשבותיו על כוונתך לסיים את עבודתו בחברה וכמו כן, ההזדמנות שלו להתמודד עם כל הטענות שהועלו במסגרת מכתב הזימון לשיחת השימוע.

מהי הדרך להתנהל נכון?

1. זימון העובד לשיחת שימוע באמצעות מכתב
חשוב לזמן את העובד באמצעות מכתב מפורט, הכולל את כל הסיבות והדוגמאות, לרצונך לסיים את העסקת העובד בחברה. ככל שהמכתב יהיה יותר מפורט, השימוע יהיה נכון יותר לשני הצדדים.

חשוב להימנע מהזמנה לשימוע באמצעות הטלפון, וואטסאפ, SMS אלא אם זו הדרך להעברת מכתב הזימון לשיחת השימוע, אך לא כדרך להודיע לעובד על זימונו לשימוע.

2. קביעת מועד לשיחת שימוע המאפשר לעובד לבחון את הדברים
הפסיקה קובעת כי יש לתת לעובד זמן סביר, לבחון את ההזמנה לשימוע ואת הנסיבות לרצון המעסיק לסיים את העסקתו במקום העבודה. זמן סביר יכול להיות יומיים שלושה (לפחות) ממועד מסירת ההזמנה לשיחת השימוע.
חשוב להיות הוגנים ולתת לעובד את הזמן לעכל את הגזירה וכן את הסיבות לכך.

3. חובה לציין בפני העובד שהוא רשאי לצרף לשיחת השימוע מלווה ו/או עורך דין מטעמו
כדי להימנע מטענות על הליך השימוע חשוב ליידע את העובד לזכותו לצרף מלווה ו/או עורך דין מטעמו לשיחת השימוע. זו אחת הסיבות שבשלה יש לאפשר לעובד מספר ימים לעכל את המכתב ולבחון את האפשרויות שלו, לרבות המשפטיות.

במצב זה רצוי להוסיף כי במידה שהעובד בחר לצרף מלווה או עורך דין מטעמו, שיעדכן אותך כמעסיק כך שגם אתה תדע להתנהל בהתאם.

4. בזמן שיחת השימוע
לזכור כי זוהי ההזדמנות של העובד לטעון את טענותיו, להתמודד עם הסיבות שנכתבו במכתב ולהגיד כל מה שחשוב לו להגיד לך כמעסיק. ולכן, מומלץ לאפשר לו לדבר, לספר, ולשתף אותך בכל מה שיש לו להגיד.

חשוב לכתוב פרוטוקול מסודר של כל הדברים שנאמרו, כך שלאחר השימוע יהיה ניתן לבחון אותם בצורה המיטבית, לשם קבלת ההחלטה הסופית האם לפטר או לא.

5. לאחר שיחת השימוע
נהוג למסור את הפרוטוקול גם לעובד, ניתן לעשות זאת מיד לאחר השימוע או לאחר סיום הפרוטוקול.

עכשיו זה הזמן לבחון את כל הדברים שנאמרו לפני קבלת החלטה סופית

פה המקום לשבת עם כל הגורמים הרלונטיים ולקבל את ההחלטה על סמך הדברים שעלו בשיחת השימוע, בטרם קבלת החלטה סופית בעניינו של העובד.
החלטה זו יכולה לקחת מספר ימים וחשוב לשקול בכובד ראש את הדברים, שכן המדובר על עובד שמאבד את מקום עבודתו ויש לכך השלכות על שני הצדדים.

6. לאחר קבלת ההחלטה הסופית יש לעדכן את העובד
התקבלה החלטה, יופי! יש לעדכן את העובד בהחלטה בכתב. אם ישנה התייחסות לדברים שנאמרו בשיחת השימוע זו ההזדמנות להתיחס אליהם לאחר שכל הטענות נשקלו והתקבלה החלטה.

זה גם הזמן, להודות לו על הזמן שבו נתן מעצמו לחברה.

7. הודעה מוקדמת
מכתב הפיטורים הוא גם ההזדמנות של המעסיק לעדכן את העובד בהודעה המוקדמת שעליו לקבל, משכה ומועד סיום עבודתו.

חשוב לבדוק את המועדים ולעדכן אותם במכתב, כך ששני הצדדים ידעו מתי יומו האחרון של העובד במקום העבודה ומה נדרש ממנו לעשות עד למועד זה.

יהיו מקרים בהם הסיטואציה אינה מאפשרת המשך עבודה משותפת באופן מיידי ולכן תינתן חלף הודעה מוקדמת והימים שהיו אמורים להינתן לעובד ישולמו לו במקום.

8. גמר חשבון
השלב האחרון הוא גמר החשבון. משמעותו הוא בדיקת כל ההתחשבנות עם העובד לאורך תקופת עבודתו ותשלום כל הזכויות המגיעות לו בשכר האחרון. כך לדוגמה זה הזמן לתשלום תמורת חופשה, יתרת הבראה, בונוסים אם ישנם שטרם שולמו, עמלות אם ישנן שטרם שולמו, ימי חג, שעות נוספות וכל זכות אחרת שקיימת לעובד בסיום העסקתו ו/או זכות שלא שולמה לו (בטעות) במהלך עבודתו.

זה הזמן לנקות את השולחן, לבחון את הדברים ולדאוג שביום אחרי העובד לא יחזור עם תביעה או מכתב דרישה בשל תשלומים שלא שולמו.

חשוב להבין, שאם ברצונך למנוע תביעה, זה השלב החשוב ביותר שכן התביעה אם תוגש, תוגש ברובה בגין הרכיבים הסוציאלים והזכויות שלא שילמת לעובד בזמן עבודתו, ולרוב יהיו אלו זכויות שבטעות ובתום לב, לא שולמו לעובד ולעיתים, אתה כמעסיק אפילו לא ידעת עליהם.

בדיקה מוקדמת ואפילו בדיקה חודשית של תלושי השכר של העובד ובמיוחד בסיום העבודה, תסייע לך כמעסיק להימנע מתביעות עתידיות, מבורות תקציבים שאינך מודע להם וכן גם מתשלום שכר טרחה.

לסיכום, סיום עבודת בצורה נכונה, כזו שרואה לנגד עיניים את העובד ומתחשבת בקושי שלו, יסייע לך כמעסיק להימנע מתביעות עתידיות שכן מנסיוני מרבית התביעות מוגשות בגין זכויות שלא שולמו ועל ידי עובדים שסימו את העבודה בהרגשה שלא רואים אותם.

___

אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, או תחליף לפנייה לייעוץ משפטי אצל עורך דין. האמור לעיל הוא תיאור כללי לא מחייב בנושא הנדון. העושה שימוש באמור לעיל, עושה זאת על אחריותו בלבד. בכל מקרה ספציפי יש לפנות באופן פרטני לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.