created by pressfoto on freepik.com

"קיבוע זכויות" – תהליך פנסיוני או אורטופדי?

מתכננ/ת לפרוש לגמלאות בהגיעך לגיל 67 (גבר) או 62 (אשה)?

סקירה קצרה על נושא "קיבוע זכויות" בהקשרים וממדים שונים עבורכם, כפנסיונרים לעתיד בעולם דינמי ומאתגר כלכלית כאחד.

בעיצומו של משבר "קורונה", גם ללא קשר למציאות הכלכלית הפנסיונית הקיימת מאז שנת 1995 (שנת הקמת קרנות הפנסיה החדשות והפרדתן מקרנות הפנסיה הגרעוניות) מובלט נתון מצער – עובדים הנמצאים בקרבת גיל פרישה (67 – גברים, 62 – נשים – ובדיונים מתמשכים להעלותו לנשים) אשר נאלצים לפרוש ממקום עבודתם, וקרוב לוודאי שבמוקדם או במאוחר, גם משוק העבודה עצמו, בהיעדר אלטרנטיבות עבודה אחרות ממגוון סיבות של היצע עבודה, גילנות, בריאות נתפסת וכיו"ב.

עובדים בגילאים הללו יבררו מול היצרנים הפנסיוניים בהם הם מבוטחים בביטוח זקנה (חברות ביטוח/ קרנות פנסיה חדשות או ישנות/ פנסיה תקציבית), יבחרו את המסלול האופטימלי מבחינתם בהקשר מצבם הכלכלי/ בריאותי/ משפחתי ויתחילו לקבל פנסיה חודשית לכל ימי חייהם.

לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה, מגיע פטור (מוגבל בגובהו כמובן – בשנת 2020 עומד אחוז הפטור המירבי על 52% או 4,425 ש"ח בחודש, כאשר לפטור זה זכאי פנסיונר שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבה מזכה ולא משך כספי פיצויים פטורים לאורך 32 שנות עבודתו. בשנת 2025 יעמוד אחוז הפטור המירבי על 67% ובמונחי התקרה הנוכחית מדובר על 5,701 ₪ בחודש) מתשלום מס הכנסה לפנסיונר שכזה – וכמו כל תהליך בירוקרטי המתנהל מול רשות המיסים מדובר בהליך מורכב, רב משמעויות הדורש הכנה מסודרת והבנה של הפנסיונר, כאשר למורכבות נוספת העובדה של צעדים שביצע הפנסיונר בעבר, כדוגמת פדיון כספי פיצויים לדוגמה, הפטור האמור יוקטן.

הליך קיבוע הזכויות מתבצע ע"י מילוי של טופס הנקרא 161ד, והגשתו לפקיד השומה במקום מגוריו – לאחר 90 יום מתקיים קיבוע של הבקשה ממנה לא ניתן לחזור, כך שבחירה או טיפול לא נכון בנושא הינו בעל חשיבות כלכלית עצומה – לרבות קיבוע הכנסה חודשית במדרגת מס גבוהה ממה שהיה ניתן להשיג מלכתחילה וכיו"ב, כך שקבלת החלטה לא מיטבית וברורה מראש יכולה לעלות לפנסיונר בעשרות או אף מאות אלפי שקלים בתקופת תשלום פנסיית הזקנה שלו.

מילוי טופס 161ד תהליך מדוייק ומפורט מאד, כפי שאדגים כאן, לפי סדר הסעיפים בטופס.

סעיף א' – פרטי העובד/ת – לפי ההנחיות שבטופס לגבי הפרטים הנדרשים.

סעיף ב1 – גיל הזכאות "גיל הזכאות" הוא המאוחר מבין גיל הפרישה, 62 לנשים ( נכון ל 2020 ) או 67 לגברים, לבין המועד שבו התחלתם לקבל קצבה מזכה – כך שאדם שבחר לקבל פנסיית זקנה מקרן הפנסיה שבה היה עמית בגיל 60, לדוגמה, לא יוכל לבצע תהליך זה לפני הגיעו לגיל 67 – כלומר, בדוגמה הזו, לא יוכל לקבל הטבות מס אלו עד גיל 67 – "גיל הזכאות".

סעיף ב2 – מענקים פטורים שהתקבלו בעבר בסעיף 2 יש לציין מענקי פרישה פטורים ממס אותם פדה בפועל הפנסיונר במשך 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה ( ונרשמו בטפסי 161 מתאימים ), כאשר משיכתם בעבר תקטין כאמור את גובה הפטור שיעמוד לרשות הפנסיונר.

סעיף ב 3 – היוון קצבאות בעבר סעיף זה ימולא רק במידה והיוונתם בעבר קצבאות.- אפשרות הרלוונטית בעיקר לפורשי מערכת הבטחון – צה"ל / משטרה / שב"ס / כוחות בטחון.

סעיף ב4 – המשך עבודה בפועלימולא רק במידה והפנסיונר ממשיך לעבוד בפועל לאחר תחילת קבלת הקצבה המזכה – ואז יש לציין את פרטי המעסיק ואת התקופה שהפנסיונר עבד אצלו עד לגיל הזכאות

סעיף ב5 – משיכה עתידית של מענקים פטורים במידה והפנסיונר עדיין עובד, עליו לציין מענקים שעתיד למשוך בעתיד על חשבון התקופה שלפני גיל הזכאות – דבר שיקטין כבר היום את זכאותו לפטור ממס על קצבה מזכה.  

סעיף ב6 – בקשה לחישוב הפטור ממס בהתאם לתנאים שקדמו לשנת 2012 פנסיונר שהגיע לגיל הזכאות לאחר ינואר 2012 אך משך מענקים פטורים בתקופה של 15 שנים לפני קבלת הקצבה המזכה רשאי לבחור לפי איזה כללים יחושב הפטור על הקצבה המזכה.

סעיף ב7 – כספים מיועדים להוון פטור בעתיד קיימת אפשרות לייעד סכומים בקופות גמל מסוימות לצורך היוון קצבה בפטור ממס  – דבר שיקטין כבר היום את זכאותו לפטור ממס על קצבה מזכה.

סעיף ב8 – כיצד לנצל את העלייה העתידית בשיעור הפטור הסעיף קובע היום כיצד לנצל בעתיד את הגדלת הפטור ממס. כפי שציינתי לעיל, הפטור ממס יגדל בשנת 2025 ב 15% ל 67% – והפנסיונר יכול לבחור האם לנצל את ההגדלה לצורך הגדלת הפטור ממס על הקצבה המזכה, או לצורך הגדלת הפטור על ההיוון או שילוב של השניים.

סעיף ב9 – הצהרה על הגשת טופס 161חבשנת 2020 נוסף טופס חדש –  161ח – טופס זה נשלח לכלל פורשי העבר ומאפשר לקבל את הפטור הנוסף בגובה 17% שגדל בשנת 2020 מבלי למלא טופס 161ד. על הפורש הרלוונטי בעבר, בהקשר זה, להצהיר האם הגיש בעבר טופס 161ח למשלם או שזאת הפעם הראשונה שהוא מגיש בקשה לפטור / קיבוע זכויות באמצעות טופס 161ד

הצהרות וחתימות בסעיף זה מצהיר הפנסיונר כי הבין כי לאחר שיחלפו 90 יום מהגשת הבקשה אין באפשרותו עוד להתחרט על הקביעות בטופס, וכן מצהיר כי הוא מילא את הטופס הזה על דעתו האישית או לאחר שהתייעץ עם יועץ פנסיוני – נאסרת כאן גם הכוונה או עצה מפקיד השומה לו הוגש הטופס.

לסיכום

באמצעות התהליך שמניע מילוי טופס 161ד, בוחר הפנסיונר כיצד לנצל את תקרת פטור נתונה ( סכום זה נקרא "יתרת ההון הפטורה" ובשנת 2020 הוא עומד על 796,536 ₪) –  בתור סכום חד פעמי שיקבל כעת או בעתיד או דרך פטור ממס על הקצבה המזכה, החישוב הזה מתבצע דרך נוסחה הנקראת "נוסחת הקיזוז" שלא אפרט לגביה במאמר זה, אך אקבע כי ככל שיבחר הפנסיונר לנצל סכום גבוה יותר לצורך משיכה חד פעמית, הפטור שיעמוד לרשותו במיסוי הקצבת הזקנה שלו יהיה קטן יותר – ולהיפך.

לסיום

אקשור בין תהליך "קיבוע הזכויות" הפנסיוני שתואר כאן במפורט לבין תהליך קיבוע הזכויות האורטופדי – במידה והפנסיונר לא יבצע בצורה נכונה ומודעת את התהליך הפנסיוני, יוכל למצוא את עצמו ב"קיבוע זכויות" אורטופדי לאחר שבר כלכלי ללא יכולת תיקון.

הכותב הינו בעל רישיון פנסיוני.

מאמר זה הינו כללי בלבד , ואין להסתמך עליו מעבר להנחות כלליות שצויינו בו.