Designed by freepik.com

איך לומר לא בעבודה ולהשאר בחיים או לפחות במקום העבודה...

לפעמים באים אליך בדרישות לא הגיוניות, לא בזמן נכון, דרישות שלא אמורות להגיע אליך. דרישות מופרכות לעיתים.

מצד אחד קשה מאוד להגיד לא, אבל איך ידעו מה הגבול שלך? איך תשמור על הכבוד שלך ? על הזמן שלך בבית?

אז הנה 5 דרכים להגיד לא בעבודה ולהשאר בחיים או לפחות בעבודה…

1. במקום להגיד כן להגיד אני יכול אבל בתנאי שמשהו ישתנה – התאריך או מהות העבודה.
הנה דוגמא: לפני כמה חודשים  קיבלתי טלפון מחברה בה עבדתי בעבר. הזמינו אותי לעבודה חד פעמית הדורשת נסיעה לחו"ל.

יכולתי להגיד: ״לא. התאריך ומשך הנסיעה לא מתאימים לי״ וככה לסגור את העניין.
בחרתי להגיד שאשמח לנסוע, אבל ההתראה קצרה לי מדיי ושאם משהו ישתנה; אורך העבודה או המועד יכול להיות שאסתדר. במקום לסגור הזדמנות פתחתי הזדמנות לעבודה ואולי גם לעבודות עתידיות. וגם אם תשימו לב לא אמרתי לא. אמרתי כן אני יכול במועד אחר וזמן אחר. אגב בסוף נסעתי במועד אחר ולפחות זמן.

2. לשאול שאלות.
נניח שבאים אליך ואומרים לך זה מה שאתה צריך לעשות "אין ברירה". אפשר לקבל את זה כמו שזה. לפעמים גם באמת אין ברירה.
שאלת שאלות יכולה לפתוח. למתי אתה צריך את זה? מי צריך את זה? עבור איזה לקוח זה? מה יעשו עם זה? מה יקרה אם תקבל חלק עכשיו וחלק אחר כך?
ברגע בנאמר לך שאין ברירה זה אומר שיש פתרון אחד לבעיה. הבנת הבעיה והמשימה יכולה לסייע לך להציע אלטרנטיבות שבהן יש ברירה.

Designed by Freepik

3. הצעת חלופה
אם תגיד לא אתה משאיר את מי שמבקש ממך חסר אונים, חסר שליטה ולא מסופק כי הוא בא לבקש ממך.
אם אתה מציע חלופה יותר נכונה, יותר הגיונית שיותר מתאימה לך ואולי גם למבקש הוא גם יחזור עם משהו וגם עצם אמירת הלא – לא קרוית.

4. כן. אני יעשה את זה אבל קח בחשבון שהדבר השני שביקשת ממני לעשות ידחה/יפגע

תבחר איזה מהם אתה מעדיף. אני יעשה את מה שאתה רוצה. אתה מראה שאכפת לך. אתה מראה ששני הדברים שהמנהל נתן לך הם חשובים. ואתה עוזר למנהל ככה לבחור.

5. וואו. איזה רעיון נהדר. מה דעתך ש ….ואז מציעים משהו אחר לחלוטין.

6. קול – יש קול שלא לא וקול של כן. אם תגידו לא בקול של כן זה יראה לגמרי אחרת.
אם התחושה תעבור דרך הקול שאתם מאוד רוצים לעזור אלא לא יכולים ממגוון סיבות זה אחרת מלא שנשמע ככה : לא!!!

לסיכום,
מדברים היום הרבה על איזון לחץ ועבודה. אל תצפו מהארגון שלכם שיעשה את הכל. תתחילו בלהגיד לא בדרך יצירתית במקומות שאתם חשים שעברו איתכם את הגבול. תסמנו לכם את הגבול. מה אתם מוכנים ומה לא. בהצלחה!

5. וואו. איזה רעיון נהדר. מה דעתך ש ….ואז מציעים משהו אחר לחלוטין.
 
6. קול – יש קול שלא לא וקול של כן. אם תגידו לא בקול של כן זה יראה לגמרי אחרת.
אם התחושה תעבור דרך הקול שאתם מאוד רוצים לעזור אלא לא יכולים ממגוון סיבות זה אחרת מלא שנשמע ככה : לא!!!
לסיכום,
מדברים היום הרבה על איזון לחץ ועבודה.
אל תצפו מהארגון שלכם שיעשה את הכל.
תתחילו בלהגיד לא בדרך יצירתית במקומות שאתם חשים שעברו איתכם את הגבול. תסמנו לכם את הגבול. מה אתם מוכנים ומה לא.
בהצלחה!