by upklyak on freepik.com

עבודה מהבית לצוותי DevOps והבטחת איכות תוכנה

בימים קדחתניים אלה של שינויים תמידיים והמצב העולמי כתוצאה מווירוס הקורונה, עלינו להסתגל במהירות לאתגרים הניצבים בפנינו.

עבודה מהבית (WFH) היא עובדה כעת, וככזו, היא דורשת התאמות, על מנת שנמשיך לבצע את פיתוח התוכנה, הבטחת איכות ובדיקות התוכנה כרגיל.

אחד הפתרונות הנפוצים הוא לבנות סביבות של פיתוח/בדיקות/הבטחת איכות במהירות ובאופן בטוח בעננים ציבוריים, ולאפשר לצוותים מקצועיים להמשיך ולעבוד כפי שהיו עושים בתוך רשת הארגון שלהן, המחוברת מקומית לבסיסי הנתונים של הארגון.

שני אתגרים מרכזיים נוצרו, ושניהם ניתנים לפתרון בעזרת שיטות עבודה בסיסיות של ניהול נתוני בדיקה (Test Data Management):

1 – מיסוך (masking).

2 – בחירת מידע סלקטיבית (sub-setting).

האתגר הראשון – הגנה על מידע רגיש לייצור

מיסוך מידע מאפשר לארגון לחלץ מידע מסביבת הייצור אל סביבות הפיתוח / בדיקות / הבטחת האיכות, מבלי להסתכן בחשיפת המידע הרגיש בסביבות פחות מאובטחות. מיסוך המידע בדרך, מתבצע בפועל בזמן שליפת המידע, כך שהמידע העובר גם הוא ממוסך, וכל המידע שעובר מרשת הארגון אל הענן הציבורי, מוגן. שיטות מיסוך משתנות לפי החלטת הארגון – החלפה, ערבוב, טוקניזציה ועוד.

by upklyak on freepik.com

האתגר השני – הימנעות מאחסון של חומר רב ויקר בענן הציבורי והתמודדות עם טעינת מידע איטית אל הענן

האפשרות להעתיק אך ורק את המידע הדרוש לסביבות הפיתוח / בדיקות / הבטחת האיכות הופכת לקריטית כאשר עוברים לענן – לא רק מסיבות של עלות האחסון, אלא גם בשל הזמן הנדרש להעלאת המידע לענן (לפעמים ההעלאה מתבצעת בקצב איטי פי 100 ממהירות ההעברה שאנחנו רגילים לה, בתוך רשת הארגון).

בחירת מידע סלקטיבי (sub-setting) – הכוונה היא בחירה אך ורק של המידע הנדרש למשימת הפיתוח הנוכחית או לבדיקה ספציפית; זהו פתרון נפוץ, וגם הקל ביותר לפתרון אתגר זה. בחירה של המידע הנדרש בלבד, כגון מידע מסויים בטווח תאריכים, בטבלאות מסויימות, נוגע למשתמש מסויים, בשורות מסויימות, וכד', מאפשרת בנייה מהירה וקלה של מערך הנתונים המתאים לסביבה וכן חסכון ניכר באחסון ענן יקר שכן גדול בסיס הנתונים יכול להיות רק 10% מהמקור ועדיין להכיל את כל המדיע הנדרש לבדיקות או לפיתוח.